ABET

Georgia: Giorgi Amilkahvari opens ABET conference

Georgia: Giorgi Amilkahvari opens ABET conference

Tbilisi: Georgian Minister of Education and Science Giorgi Amilakhvar opened the ABET conference. At the conference, the minister addressed the…

1 year ago

Georgian Education Minister congratulates graduates of San Diego State University

Georgia: The Minister of Education and Science of Georgia, Mikheil Chkhenkeli, took part in the graduation ceremony of the graduates…

2 years ago