Kazakhstan-Georgia

Georgia’s Parliament chairman Shalva Papuashvili on a tour to Kazakhstan

Georgia’s Parliament chairman Shalva Papuashvili on a tour to Kazakhstan

Shalva Papuashvili , The Chairman of the Parliament of Georgia   is on a significant official visit to Georgia and met…

2 months ago

Foreign minister of Georgia Ilia Darchiashvili meets his counterpart from Kazakhstan

Ilia Darchiashvili the foreign minister of the Republic of Georgia met Murat Nurtleu the deputy Prime Minister ( Foreign minister)…

3 months ago